Anmälan

Har du frågor om formuläret? Kontakta Utbildningskoordinator Cecilia Ericson, +468 796 17 00.

Din anmälan är bindande från 30 dagar 
före kursstart. Ingen återbetalning av kursavgiften sker, dock kan platsen överlåtas på annan person.

En bekräftelse på din anmälan skickas via e-post.

Dina uppgifter
Fakturaadress
Samtycke till behandling av personuppgifter *