Om Alumni Board Readiness Program

This page is also available in English.

Alumni är bland de mest erfarna i Norden inom rekrytering, utvärdering och utveckling av bolagsstyrelser. Vill du känna dig säkrare i din roll som styrelsemedlem, bli bättre på att bidra till verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet samtidigt som du får möjlighet att bredda ditt kontaktnät? Då är vår styrelseutbildning för dig.

 • Lär dig grunderna för ett framgångsrikt styrelsearbete

 • Ta del av kunskap och erfarenhet från personer med djup kompetens inom styrelsearbete

 • Bli en del av Alumnis exklusiva nätverk

Detta program vänder sig till dig som vill ha uppdrag som professionell styrelseledamot i ett aktiebolag men saknar certifiering, liksom till ägare och ledande personer som i sin yrkesroll arbetar nära styrelsen.

Programmet syftar till du skall känna dig säkrare i din roll som styrelsemedlem i det egna företaget eller som extern ledamot i andras företag och genom ett professionellt styrelsearbete kunna bidra till verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet.

Utbildningsinformation
 • Programmet inleds med två dagar teori blandat med workshop, den 14 november samt den 28 november 2019. Därefter följer en frivillig tentamen för certifiering, vilken utförs digitalt. Deltagarna inbjuds också till 3 stycken nätverksträffar à 3 timmar.
 • Plats: Stockholm
 • Deltagare: Max 20
 • Pris: 21 900 kr (ex. moms)

Moment i utbildningen

Utbildningen hålls under två heldagar med en veckas mellanrum vilket följs av tentamen och certifiering. Följande moment kommer att behandlas under de två utbildningsdagarna:

 • Grunderna för styrelsens arbete

 • Hur ägarna skapar rätt förutsättningar för styrelsen

 • Det praktiska arbetet i styrelserummet

 • Relationen styrelse/VD

 • Rapportering

 • Strategi och framtid

 • Hur styrelsen ska agera när ägarfrågor hamnar på deras bord

 • Styrelsens personliga ansvar

Träffa personer med bred styrelseerfarenhet

Under utbildningen blandas föreläsningar med diskussioner och praktikfall från verkligheten. En extern gäst berättar också om hur de har arbetat med styrelsen i olika faser av företagets utveckling.

Under det påföljande halvåret bjuds du även in till tre workshops under vilka du får möjlighet att träffa personer från med bred styrelseerfarenhet från Alumnis nätverk samtidigt som du får chansen att fördjupa kontakten med andra programdeltagare. Till workshoparna kommer vi t.ex. att bjuda in styrelseproffs, representanter från valberedningar samt Alumnis konsulter och partners, med fokus på styrelseuppdrag.

 

Mer information

Lämna din e-postadress nedan så skickar vi dig mer information om utbildningens innehåll och upplägg.

satish_sen.jpg

Kursledare

Satish Sen har över 30 års erfarenhet från ägarledda bolag. De senaste tio åren har han utbildat många styrelsemedlemmar och skrivit ett antal böcker i ämnet.

louise_nicolin.jpg

Kursledare

Louise Nicolin är styrelsearbetare på heltid sedan 2015, och sedan tidigare entreprenör och konsult.

Utbildningskoordinator

Kontakta Cecilia Ericson om du har frågor om utbildningen.
E-mail | +468 796 17 00

ylva_ba%CC%88ckstro%CC%88m_bw.jpg

Kursansvarig

catharina_mannerfelt_small_bw.jpg

Ansvarig Board Practice