Alumni jobbar aktivt för att göra morgondagens styrelser bättre rustade för framtiden. För att bemöta de önskemål och förfrågningar som vi får från våra uppdragsgivare och vårt kontaktnät kommer vi efter sommaren att starta en styrelseutbildning.

Syftet med Alumni Board Readiness Program är att du som ny ledamot ska bli säkrare i din roll som styrelsemedlem. Vi välkomnar deltagare som idag arbetar i eller nära styrelsen, som ägare eller i ledningen för bolaget. Under programmet får du alla verktyg som behövs för att framgångsrikt ta dig an rollen som styrelseledamot, och efter avslutat program har du goda förutsättningar att på bästa sätt bidra till verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet.

Programmet består av två dagars utbildning med möjlighet till certifiering. Därefter bjuds deltagarna in till tre nätverksträffar för att utöver den teoretiska kunskapen även få möjlighet att knyta kontakt med personer från Alumnis nätverk. Då vi anser att nätverkande och kunskapsutbyte är en nyckel till framgång såväl i operativa roller som i styrelsearbete så strävar vi efter att sätta samman en grupp med personer från olika bakgrund och kompetensområden.

Ökad efterfrågan på diversifiering och nya kunskapsprofiler i styrelser

I den undersökning som vi genomförde tillsammans med London Business School i höstas var det tydligt att diversifierade grupper är ett måste för de företag som vill fortsätta att vara relevanta i framtiden, och att en diversifierad grupp skapar bättre affärsresultat har gång på gång bevisats med forskning.

En annan utmaning för ledare och styrelser är den ökade hastigheten. Styrelsearbete blir allt mer tidskrävande och svårt, samtidigt som kraven på ny kunskap - till exempel inom digitalisering - förändras i en takt som kan vara svår att leva upp till.

De flesta företag är redan överens om att det finns stora möjligheter att bredda sin talang både gällande funktionell expertis, kultur, könsfördelning, internationell erfarenhet, ålder med mera. Diskussionen som nu pågår nu handlar snarare om hur man i praktiken säkerställer att den grupp som skall driva bolaget faktiskt samlar en bred kompetens.

En annan konkret  utmaning som lyfts av många styrelserepresentanter är bristen på digital kunskap i styrelserummen. Denna fråga har belyst ur olika vinklar av oss i tidigare artiklar. Från Alumnis sida så jobbar vi aktivt med att bredda vårt nätverk när det kommer till kandidater med profiler som gör dem attraktiva för styrelseuppdrag. Vi har sedan tidigare ett antal nätverksgrupper där just frågan om digitalisering och styrelsearbete är huvudpunkten på agendan.

I Alumni Board Readiness Program kommer kommer vi bland annat att diskutera hur styrelsen kan tänka och agera i dessa frågor, och för dig i Alumnis nätverk innebär det ytterligare en möjlighet att knyta till sig talanger som breddar er framtida kompetens.

Mer information om programmet samt hur du anmäler dig finns här.