The very latest news updates

from across our global network

CEO, SoteDigi Oy (Finland)

Tehtävä
Tarjoamme näköalapaikan ja merkittävän tehtävän julkishallinnon kenties suurimmassa muutoksessa. Tehtävässä pääset luomaan uudenlaista julkishallinnon yksikköä, joka edistää maakuntahallinnon toiminnan sujuvuutta ja suomalaisten hyvinvointia. Pääset myös itse vaikuttamaan tehtäväsi sisältöön ja laajuuteen.

Valintaprosessiin sisältyy henkilöarviointi ja turvallisuusselvitys.

Titteli
Toimitusjohtaja

Rooli
Toimitusjohtaja vastaa perustetun SoteDigi Oy:n toiminnan käynnistämisestä ja toimintamallin luomisesta sekä johtaa yhtiön toimintaa hallituksen hyväksymien strategisten linjausten mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän palkkaamisesta, toimintaprosessien luomisesta.

Suhteiden luominen sekä vahva yhteistyö sidosryhmiin on tärkeää - sairaanhoitopiireihin, kuntiin, maakuntavalmistelijoihin ja myöhemmin maakuntiin ja muihin sidosryhmiin

Ensimmäiset tehtävät yhteistyössä kansallisen maakunta- ja sotedigimuutoshankkeen kanssa ovat:

a. Maakuntien yhteisen integraatioalustahankkeen käynnistäminen.
b. Sote-järjestäjän työvälineitä kehittävän hankkeen käynnistäminen.
c. Menossa olevien kuten ODA- ja Virtuaalisairaala -hankkeiden ohjaaminen ja suuntaaminen strategisten tavoitteiden mukaisiksi.
d. Muita tehtäviä alussa tulee olemaan muiden tarpeellisten projektien tunnistaminen sekä niiden johtaminen ja eteenpäin vieminen. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on osa toimenkuvaa.

Toimitusjohtajan tehtävä on mahdollisimman pian saada uudet yhteiset tietojärjestelmät ja digitaaliset ratkaisut maakuntien sote-ympäristöön, mahdollistaen tietojen liikkumisen eri sote-toimijoiden välillä, mukaan lukien yksityiset palveluntuottajat. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on toimenkuvan ydin, jolla mahdollistetaan merkittävät säästöt sote-toiminnoissa.

Toimipaikka
Helsinki

Aloitusajankohta
Mahdollisimman pian.

Palkka
Sopimuksen mukaan.

Raportointi
Toimitusjohtaja raportoi yrityksen hallitukselle.

Koulutus
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kielitaito
Riittävä kotimaisten kielten sekä englannin kielen taito.

Profiili
- Ratkaisukeskeinen johtaja, jolla on vankka kokemus ja näyttöä muutosjohtamisesta.
- Toiminnan kehittäjä.
- Ymmärrys toiminnasta julkisella sektorilla ja yksityisellä puolella.
- Vahva kokemus yksityisen puolen ja/tai julkisen sektorin johtotehtävistä.
- Helposti verkostoituva ja vahvat yhteistyötaidot.
- Asiakaslähtöinen toimintatapa.
- Strateginen näkemys digitalisaation hyödyntämisestä ja tietoympäristön kehityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.
- Kyky uuden organisaation ja sen toiminnan nopeaan ja tulokselliseen käynnistämiseen.
- Hyvät viestintätaidot / selkeä viestijä.
- Vahva kokemus ICT-organisaation johtotehtävistä ja näyttöä tuloksista.
- Riittävä tekninen ymmärrys ICT- ja Digitalisointi-alasta.
- Julkishallinnon ja maakuntauudistuksen keskeisten tavoitteiden hyvä tuntemus on etu.

Yritys

SoteDigi Oy
SoteDigi Oy on syksyllä 2017 perustettu osakeyhtiö ja sen tehtävänä on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia digitaalisia ratkaisuja kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmä- ratkaisuja. Yhtiön keskeisenä tavoitteena on maakuntien tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden sekä tehokkuuden lisääminen siten, että maakunnat voisivat saavuttaa niille asetetun säästötavoitteen. Yhtiö on aluksi valtio-omisteinen, mutta sen yhtiön osakkeiden enemmistö on tarkoitus siirtää maakunnille viimeistään maakuntauudistuksen voimaantullessa 1.1.2020.

SoteDigi-yhtiöstä rakennetaan mahdollisimman ketterä organisaatio. Yhtiön tulee nopeasti luoda kyvykkyys ja yhteistyösuhteet toteuttamaan mittavia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia kehittämishankkeita. Alkuvaiheen tärkeimpänä kansallisena kehittämishankkeena on sote-tietojärjestelmien integraatioalustan toteuttaminen ja siihen liittyvien palveluiden järjestäminen.

Yhtiön keskeiset palvelut ovat tiedon ja tietojärjestelmien integraatiopalveluiden, asiakkuuden hallinnan palveluiden sekä niihin liittyvien asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisujen sekä tiedolla johtamisen ja tietoanalytiikan ratkaisujen ja digipalveluiden kehittäminen. SoteDigi-yhtiö toimii VM:n ja STM:n/valtioneuvoston yhteisen digiohjaustoiminnon ohjaamana ja tiiviissä yhteistyössä maakuntien tieto- ja viestintäteknisen palvelukeskus Vimana Oy:n kanssa. SoteDigi -yhtiötä ohjataan ja kehitetään valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa.

Vimana välittää SoteDigi -yhtiön palveluita maakunnille ja muille yhtiön palveluiden käyttöön oikeutetuille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Tämä sisältää palvelujen välittämisen myös yksityisille sote-palvelujen tuottajille niiden toimiessa julkisin varoin rahoitettujen sote-palvelujen tuottajina. Yksityisten sote-palvelujen tuottajat osallistuvat käyttöönsä tulevien palvelujen kehittämiseen asiakasneuvottelukunnan jäseninä tai kehittämishankkeiden osapuolina tai maakuntien kanssa tehtävän yhteistyön kautta. SoteDigi -yhtiö kehittää uusia ratkaisuja ja siirtää ne tuotantokäyttöön Vimana Oy:n huolehtiessa vakiintuneiden ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen sekä toimialariippumattomista palveluista. Tarkoitus on, että maakunnat ja valtio omistajina ohjaavat Vimana Oy:n ja SoteDigi -yhtiön toimintaa saman konsernin toiminnallisena kokonaisuutena.

Yhtiöllä on sekä yhteiskunnallisia tavoitteita että taloudellisia tavoitteita. SoteDigi Oy:n on vuoden 2029 mennessä tarkoitus mahdollistaa osaltaan 3 miljardin kustannusten kasvun aleneminen ja saavuttaa sen kehittämien uusien palveluiden ja toimintamallien avulla vuoden 2025 loppuun mennessä noin 1 miljardin euron kumulatiivinen säästö sote-kustannuksissa yhteiskunnallisena hyötynä ja vuoden 2029 loppuun mennessä noin 2 miljardin euron kumulatiivinen kustannussäästö. Yhtiön omavaraisuusaste 30 %. Vuosittainen tuottotavoite vuoden 2020 jälkeen vastaa keskimääräistä 3 vuoden valtionvelan korkoa.

Hakuprosessi
SoteDigi Oy toimii tässä haussa yhteistyössä Alumnin kanssa. Jos kiinnostuit tehtävästä, lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen application@alumniglobal.com 12.11. mennessä. Merkitse osoitekenttään referenssinumero AKDE-267571. Lisätietoja tehtävästä antaa Anna Kaskeala-Moore, anna.kaskeala-moore@alumniglobal.com

Posted on October 27, 2017 3:05 PM |